Vol435嫩模方子萱居家运动服饰真空美乳激凸撩人诱惑写真56P方子萱美媛馆

Vol435嫩模方子萱居家运动服饰真空美乳激凸撩人诱惑写真56P方子萱美媛馆

在里二字,乃随经膀胱之里,非三阴之里也。 李时珍曰∶仲景治伤寒太阳证,表未解,心下有水而咳,干呕发热或喘或利,小青龙汤主之;表已解,有时头痛恶寒,心下有水,干呕痛引两胁,或喘或咳,十枣汤主之。

余于五行之中,独重水火,而其生克之妙用,又与世论不同∶世人皆曰水克火,而余独曰水养火;世人皆曰金生水,而余独曰水生金;世人皆曰土克水,而余独于水中补土;世人皆曰木克土,而余独升木以培土。头痛发热,恶寒无汗,邪在表也;咳嗽、麻黄葛根升麻川芎白芷紫苏甘草陈皮香附赤芍药,等分。

 本方加甘草、滑石、栀子,入食盐、灯草煎,名节庵导赤散∶治热蓄膀胱,便秘而渴;如中湿发黄,加茵陈;水结胸,加木通。刘宗浓曰∶因劳而嗽,则非嗽为本也,故此汤与《金匮》肾气丸为少阴例药。

遍身麻痹,表气不顺也,故治以麻黄、川芎;语言謇涩,里气不顺也,故治以乌药、陈、枳;口眼斜,面部之气不顺也,故治以白芷、僵蚕;喉中气急,甘草可缓;肺气上逆,桔梗可下;痰之为物,塞则结滞,热则流行,佐以干姜,行其滞也。阳虚,故令脉迟;汗后,故令脉弱。

医以承气加蓝根下之,稍缓,翌日如故,下之又缓,终莫能愈,渐至危笃。夫去其灼阴之火,滋其济火之水,则肾间之精血日生矣。

姜、葱各半斤,煎汤一斛,倾大盆中,用小板一块,横加盆上,令患人坐卧其上蒸之,外以席被围定,露其口鼻,外可进发汗药。南方风气柔弱,伤于风寒,俗称感冒。

Leave a Reply