No103嫩模可乐Vicky私房东京热高叉连体衣泳池里湿身诱惑42P可乐Vicky轰趴猫

No103嫩模可乐Vicky私房东京热高叉连体衣泳池里湿身诱惑42P可乐Vicky轰趴猫

然以薯蓣名丸者,取其不寒不热,不燥不滑,脾肾兼宜,故多用以为君,则诸药相助以为理耳。缓迟者,脾土之脉也。

然治风湿者,必俟其天气晴明发其汗,使微微似欲汗出者,则风湿皆去,病斯愈矣。若浮而汗不出恶风者,为实邪,可与麻黄杏仁薏苡甘草汤汗之。

若无脉而厥,当脐握热始暖,亦寒之甚也。亡血,当是「亡阳」。

每见此病总因汗出过多,大伤津液而成,当用补气补血益筋壮骨之药,经年始愈。 『甲乙经』曰:人迎紧甚伤于寒,气口紧甚伤于食,则寒与食又以左右手为辨已,是以知腹中有宿食不化也。

趺阳胃脉也,若脉涩而不浮,脾阴虚也,则胃气亦不强,不堪下矣。脉累累如循长竿者,名曰阴结也。

鼻者,明堂也,明堂光泽,则无病矣。若气之舍深,内薄于阴,阳气独发,阴气内着,阴与阳争不得出,是以间日而作也。

Leave a Reply