No.4530模特一颗甜蛋黄a结婚纪念日主题薄透服饰秀惹火身材诱惑写真[81P]_一颗甜蛋黄_秀人网

No.4530模特一颗甜蛋黄a结婚纪念日主题薄透服饰秀惹火身材诱惑写真[81P]_一颗甜蛋黄_秀人网

或问葛根解肌表之邪,何以仲景张公用之于葛根汤中,以入阳明耶?贲门与心相连,胃气,则心下亦急而不舒,故痞满也。

 治肠风下血,热痢难当,疗狂言心燥,结胸垂死;赤癞眉脱者,祛风有功;黄胆遗溺者,逐水立效。 此物有旋转乾坤之象,凡气逆者,可使之重安,但只可一用,而不可再用。

若相火则易升,而不易降者也,得石斛则降而不升矣。然而与其下之气脱,而后救之以人参,何不先用人参于大黄之中,未下而先防其脱乎。

治腰脚冷痛,定狂止惊,眼目流泪,风淫手足,皆治之殊验。惟其所用之他药,非尽入于大肠经之味,则彼此异宜,上下违背,安能奏功乎。

用之以治骨肉虚寒,实有奇功。然在饮锅内蒸熟,虽铁锅而无碍也,此皆岐天师传余之秘。

治法用肉桂五钱、茯苓一两,乘热饮之,下喉而腹痛除,少顷而便出,此其故何也?肾受寒邪,命门之火自不能藏,欲遁出于躯壳之外,而寒乘胜追逐,犯于脾则腹痛,犯于肝乃胁痛,犯于心则心痛,或手足青者有之,或筋骨拘挛者有之,或呕或吐,或泻或利,甚则身青袋缩,死生悬于反掌,真危急存亡之秋也。

Leave a Reply