Vol318长发妹子徐微微粉色内衣泳池湿身写真14P徐微微美媛馆

Vol318长发妹子徐微微粉色内衣泳池湿身写真14P徐微微美媛馆

昔一妇人服截疟丹,内有砒者,儿饮其乳,良久,子母昏愦,遍身发赤,翌日方苏。用六君、姜、桂一剂顿安,又以四君、芎、归及补肝散而愈。

若手足指逆泄泻,寒水侮土也,用六君、炮姜、肉桂;不效,急加附子。每服二三丸,以温熟水送下。

年寿∶平陷主天,青主发热生惊,黑主利死,红主躁死,微黄曰平,黄甚曰霍乱。后因饮食过多,作泻,用补中益气汤加木香,又用五味异功散而痊。

又母大怒发厥而苏,儿遂食乳,腹痛作泻,面青作呕,先用小柴胡汤二剂,母子并服少愈;其母又咽酸腹胀,用越鞠丸、加味归脾汤,佐以加味逍遥散而痊。 亦有泻痢气血虚,脾胃不能上充者,亦用前法。

后因用功劳役,前症复作,更加头痛,脉虚两寸尤弱,朝用补中益气汤、蔓荆子,夕用十全大补汤,两月余而痊。平胃地榆汤治结阴便血。

无辜疳者,脑后颈边有核如弹丸,按之转动,软而不疼,其内有虫,不速针出,则内食脏腑,肢体痈疽,便利脓血,壮热羸瘦,头露骨高。后因感冒误汗,小便仍不利,余用补中益气汤加麦门、五味而安。

Leave a Reply