No5146模特利世室内场景脱白色丝绸睡裙露性感白色内衣迷人诱惑写真63P利世秀人网

No5146模特利世室内场景脱白色丝绸睡裙露性感白色内衣迷人诱惑写真63P利世秀人网

若气虚发痒,又当禁服。大抵上焦湿热皆不可用,即下焦湿热又当审其二便不通利者,方可用之。

中恶卒死者,以樟木烧烟薰之,待苏用药。久服耳目聪明,轻身发明山药入手足太阴。

 生食动气,令人心痛,脐下症结,脚弱不能行。治实火之吐血顺气为先,气行则血自归经。

散风寒,止呕吐,化痰涎,消胀满,治伤寒头痛,鼻塞咳逆,上气呕吐等病。其性大热,与姜蒜同饮,令人生痔。

孕妇禁用,以力能堕胎也。有肾气上攻心痛者,宜用韭汁和五苓散为丸,空心茴香汤下。

 即蜚虻苦微寒有毒。发明丁香辛温入手太阴、足少阴、阳明经。

Leave a Reply