asmr呻吟桃桃在线播放

asmr呻吟桃桃在线播放

 痰饮痛,轻者小陷胸汤,重者大陷胸丸治之。然有实火虚火之分。

感冒风寒者,驱邪汤。痰血壅滞,食亦不化,填塞于腑,则二便不通,阻碍脏气,则昏迷不醒,其重者也。

又此药入口,觉甘甜不苦,可验是毒也。或马兰根苗捣汁,鹅翎蘸探吐,或饮汁亦妙,或以汁和醋含漱,皆可。

其理不外寒则收引,热则干缩二端,而寒者易治,热者难治,何则?赵子山苦寸白虫,医者戒云是疾当止酒,而以素所耽嗜,欲罢不能,一夕醉归寓已夜半,口干咽燥,仓卒无汤饮,适廊庑下有瓮水,月色下照,莹然可掬,即酌而饮之,其甘如饴,连饮数酌,乃就寝。

脾热则胃干而渴,肌肉不仁,发为肉痿,其证色黄而肉蠕动。湿温即温病挟湿者,其证∶身重、胸满、多汗、两胫冷,白虎汤加苍术、瘟疫非伤寒也,世医误以为伤寒矣。

是亦以卫气为言也。真气衰乃偏枯,其非一外感即偏枯,可知。

Leave a Reply